Destiny Cheated Me

Wednesday, December 24, 2014


Nang ang summer vacation ng magkakaibigang Louise, Joan, Nikki at Beau ay maging less exciting, nagpagkasunduan nilang maglaro ng spirit of the glass. Isa-isa silang nagtanong kung sino ang soulmate nila at ang makakatuluyan nila sa future. Pero kahit skeptic si Louise, nakuha pa rin niya ang pangalan ng soul mate daw niya – Jason Marcelo.

Nine years later, Louise meets the owner of the coffee shop called Definitely Brewed – a devastatingly handsome and rich guy named Jason Marcelo. Hindi siya makapaniwala, kasama ang mga kaibigan niya na finally, na-meet na niya ang soul mate niya. Pero si Jason nga ba talaga ang soul mate niya? Or destiny just cheated on her?