Come and Rescue Me

Belle is devastated and heartbroken. Kaya naman matapos ang kanyang failed suicide attempt, sinama siya ng mga kaibigang sina Jean at Callie na mag-out of town. Pero ang masaya sanang out of town ay nauwi sa emergency room, nang makaramdam si Belle ng mga sintomas ng isa palang kakaibang sakit.

Then here comes Joseph Benivides, a mighty handsome young doctor. Makayanan kaya niyang i-save si Belle from her broken heart? Magagamot ba niya ang sakit ni Belle? And the ultimate question: ang sakit nga ba ni Belle ang maglalapit sa kanila, o ang maghahatid sa kanila sa happily never after?